Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπόνηση μελετών για τις δράσεις ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, βελτιστοποίησης της εφαρμογής και αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι που συμμετέχουν σε ΟΧΕΕ και ΒΑΑ
  • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Μονάδα Γ'
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 15/3/2017 έως 31/12/2020

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 από την 15/03/2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 600.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28 (1ος όροφος), 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

Δήμητρα Ασημακοπούλου

2613 611428
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/4/2017