Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κοινωνικές υποδομές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έχει λήξει

Ανάπτυξη ή επέκταση ή αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη μείωση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτευόμενα ΝΠΔΔ
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με καταστατική αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 12/4/2017 έως 12/6/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Χριστίνα Εδιππίδη

2313 321723
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/6/2017