Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Έχει λήξει

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 15.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν: 

  • πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες
  • πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
  • υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.


Προτεραιότητα θα δοθεί σε κλάδους δυνάμει εξωστρεφείς, όπου υπάρχει ικανή και εμβληματική παραγωγή για τη χώρα. Οι επιλεγμένοι κλάδοι θα πρέπει να έχουν τη δυναμική αύξησης της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος τους. Οι τομείς αυτοί είναι:

  • Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics
  • Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής
  • Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Λιανικό Εμπόριο


Η παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία».

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Περίοδος υποβολής

από 10/4/2017 έως 9/6/2017

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 40.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271100
Φαξ
210 5271167

Αθηνά Αγοργιανίτου

210 5201203
  

Αιμιλία Παύλου

210 5201201
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/6/2017