Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Έχει λήξει

Συμπλήρωση, βελτίωση, αναβάθμιση τμημάτων του βασικού και αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ που ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ενίσχυση του αξιόπιστου και σύγχρονου δικτύου του εθνικού οδικού συστήματος μεταφορών.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής

από 12/4/2017 έως 29/12/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 17.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Παπαναστασίου και Βελή, Πλατεία Ρήγα Φερραίου, Β΄πτέρυγα - 3ος όροφος, 412 22 Λάρισα
Τηλ
2413 505100
Φαξ
2410 287408

Αικατερίνη Πούλιου

2413 505126
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2017