Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το διαπεριφερειακό δίκτυο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Έχει λήξει

Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών μεταφορικών υποδομών που αποτελούν δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ, καθώς και η υποστήριξη προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών και η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών στα τμήματα αυτά.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής

από 12/4/2017 έως 12/5/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 37.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Παπαναστασίου και Βελή, Πλατεία Ρήγα Φερραίου, Β΄πτέρυγα - 3ος όροφος, 412 22 Λάρισα
Τηλ
2413 505100
Φαξ
2410 287408

Αικατερίνη Πούλιου

2413 505126
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/5/2017