Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΤΠΑ

Η πρόσκληση αφορά την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας καθώς και δράσεις της RIS3.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μονάδα Γ’

Περίοδος υποβολής

από 1/2/2015 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη ...

Προϋπολογισμός

€ 500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα, 264 41
Τηλ
2613611400
Φαξ
2610422978

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2613611406
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/5/2017