Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2017-2018

Έχει λήξει

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις υποδοχής. Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ - Τομέας Παιδείας

Περίοδος υποβολής

από 11/7/2017 έως 30/8/2017

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση του δυνητικού Δικαιούχου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης Τεχνικό ...

Προϋπολογισμός

€ 72.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278008, 210 3278112
Φαξ
210 3278028

Μαρία Κωνσταντινοπούλου

210 3278103
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/8/2017