Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας

Οι άνεργοι που θα συμμετέχουν σε αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων τα οποία θα αφορούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως συμβουλευτική, κατάρτιση κ.λπ . Αναφορικά με τη συμβουλευτική, στα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ θα προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στην πράξη. Η δε Κατάρτιση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει στην παρούσα πράξη μετά το 2ο μήνα του προγράμματος. Οι όροι και τα επιμέρους θέματα που αφορούν στην κατάρτιση προσδιορίζονται αναλυτικά στην σχετική Δημόσια Πρόσκληση της Κατάρτισης.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 2 & 5 στο κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης)
 2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς (βλέπε επισήμανση 3 στο κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης)
 3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ( βλέπε επισήμανση 4 στο κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης)
 4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ , για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους (βλέπε επισήμανση 6 στο κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης)
 5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών (βλέπε επισήμανση 8 στο κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης)
 6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (βλέπε επισήμανση 9 στο κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης).

 

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

Περίοδος υποβολής

από 14/7/2017 έως 24/7/2017 (έως 12:00)

Οι άνεργοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την ειδική « ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 3.494 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Β ́ΚΥΚΛΟΣ), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς. Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

17 Δήμοι Θύλακες Υψηλής Ανεργίας:

 

Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού,

 

Δήμος Αγρινίου,

 

Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης

 

Δήμος Άργους- Μυκηνών

 

Δήμος Αρταίων

 

Δήμος Ασπροπύργου

 

Δήμος Θερμαϊκού

 

Δήμος Καλαμαριάς

 

Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας

 

Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου

 

Δήμος Κορινθίων

 

Δήμος Παιονίας

 

Δήμος Παύλου Μελά

 

Δήμος Περάματος

 

Δήμος Σαλαμίνος

 

Δήμος Σιντίκης

 

Δήμος Φυλής

Όροι και προϋποθέσεις

Οι άνεργοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ...

Τι χρηματοδοτείται

Για κάθε ωφελούμενο, που τοποθετείται από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

 • σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και

 • σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών, που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

 

Προϋπολογισμός

€ 24.139.633,87

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Τηλ
11320 (αστική χρονοχρέωση) Δευτέρα-Παρασκευή 8:30-14:30, 210 9989014, 210 9989016, 210 9989017

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/7/2017