Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προώθηση της οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Έχει λήξει

Δράσεις οικιακής κομποστοποίησης που προσφέρει την δυνατότητα εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων από το συλλεγόμενο ρεύμα των αστικών αποβλήτων και κατ’ επέκταση από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Επίσης, δράσεις επιτόπιας κομποστοποίησης σε χώρους πρασίνου, σχολεία, επαγγελματικούς χώρους, που διαθέτουν τις απαραίτητες εκτάσεις, για την εφαρμογή επεξεργασίας – κομποστοποίησης. Επιπροσθέτως μπορούν να συμπεριληφθούν και δράσεις πληροφόρησης-ενημέρωσης του κοινού.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
  • ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας

Περίοδος υποβολής

από 17/7/2017 έως 29/9/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Αναστάσιος Χατζέλλης

22513 52031
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/9/2017