Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις αστικής κινητικότητας στα πλαίσια στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Έχει λήξει

Κύρια χαρακτηριστικά των δράσεων αστικής κινητικότητας, είναι η δικτύωση ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου, διαδρομών περιπάτου και ποδηλατοδρόμων. Τα μέτρα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, συμβατά με τις εγκεκριμένες στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ενδεικτικά αφορούν σε διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, περιορισμό της πρόσβασης των μηχανοκίνητων μέσων-πεζόδρομοι, προώθηση ήπιων μέσων (ποδηλατόδρομοι).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Λέσβου
  • Δήμος Χίου

Περίοδος υποβολής

από 1/9/2017 έως 29/12/2017

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Λέσβου

Νομός Χίου

Προϋπολογισμός

€ 3.660.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Αναστάσιος Χατζέλλης

22513 52031
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2017

Περιοχή μελών