Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Έχει λήξει

Κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση σε εκτός σχεδίου περιοχές με υποχρεωτική την ασφαλτοτσιμεντόστρωση.

Σε ποιους απευθύνεται

ΟΤΑ Α' βαθμού Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 15/9/2017 έως 30/11/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Ο κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει έως 2 προτάσεις πράξεων. Κάθε πράξη θα αναφέρεται σε μία αγροτική ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι δράσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014 προτεινόμενες πράξεις θα προβλέπονται στον σχετικό δημοτικό σχεδιασμό (Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου), ενώ δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, και δεν θα αφορούν στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Διοικητήριο - ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη
Τηλ
24610 53900
Φαξ
24610 53969

Θεόδωρος Σιόγκας

24613 50914
  

Δήμητρα Ταραλίδου

24610 53946
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/12/2017

Περιοχή μελών