Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβαθμίσεις στον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π στην Περιφέρεια Αττικής

Αναβάθμιση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π με την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών υποδομής, επιδομής, ηλεκτροκίνησης και ολοκλήρωσης της αναβάθμισης Σιδηροδρομικών Σταθμών στην Περιφέρεια Αττικής. Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (ΕΠ ΣΑΑΣ 2000-2006 και ΕΠ ΕΠ 2007-2013).

 

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ

 

Περίοδος υποβολής

από 6/9/2017 έως 31/12/2020

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, εξαιτίας εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης, στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων διενεργείται με άμεση αξιολόγηση. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω του ΟΠΣ, με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης του κάθε δικαιούχου ή και μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ www.ymeperaa.gr.

 

 

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 40.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη-Τομέας ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα
Τηλ
210 6930196
Φαξ
210 6930188

Ανδρέας Αργυρόπουλος

210 6797631
  

Απόστολος Μπινιάρης

210 6797619
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/9/2017

Περιοχή μελών