Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - Παράταση

Έχει λήξει

Παρεμβάσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης». Τα έργα θα αφορούν περιοχές πρασίνου τοπικής κλίμακας. Προβλέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω παρεμβάσεις δημιουργίας και αναβάθμισης πρασίνου:

 • Διαμόρφωση πρασίνου με στόχο κυρίως την σημαντική αύξηση του αριθμού των επιφανειών που καταλαμβάνει το υψηλό πράσινο (δένδρα) και φυτεύσεις
 • Ενίσχυση της διαπερατότητας των εδαφών με την αύξηση των ημι-διαπερατών ή πλήρως διαπερατών επιφανειών κατά τρόπο που θα βελτιωθούν οι ικανότητες ανάπτυξης βλάστησης, απορρόφησης υδάτων και θα μειωθεί (με την χρήση φυσικών υλικών) η απορρόφηση θερμότητας
 • Διαμόρφωση θέσεων ξεκούρασης και προμήθεια - εγκατάσταση υπαίθριας υποδομής
 • Ανάδειξη τοποσήμων και διευθέτηση του περιβάλλοντος τους χώρου (π.χ. στηθαία, ενημερωτικές πινακίδες, χώροι υποδοχής κ.α.) και σήμανση
 • Μετακίνηση ή/και υπογειοποίηση ΟΚΩ που προκαλούν αισθητική αλλοίωση ή μειώνουν την λειτουργικότητα του χώρου (ως 10% του προϋπολογισμού)
 • Έργα έξυπνης διαχείρισης ομβρίων για άρδευση πρασίνου, ανακύκλωση και εξοικονόμηση των υδάτων 
 • Εξοπλισμός ασφαλείας και εγκατάσταση τοπικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων, εγκατάσταση φωτισμού (χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης)
 • Υποδομές για την ασφαλή και πλήρη πρόσβαση ΑμΕΑ
 • Παρεμβάσεις (δενδροφυτεύσεις – φυτεύσεις και προστατευτικός εξοπλισμός – "πετάσματα") για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης και περιορισμό του κυκλοφοριακού θορύβου.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
 • Δήμος Δέλτα (αφορά την Δ.Κ. Καλοχωρίου)
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Δήμος Καλαμαριάς
 • Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου
 • Δήμος Νεάπολης - Συκεών
 • Δήμος Παύλου Μελά
 • Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη (αφορά την Δ.Ε. Πυλαίας)

Περίοδος υποβολής

από 9/10/2017 έως 12/3/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Στέλλα Αικατερινιάδου

2313 321736
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/3/2018

Περιοχή μελών