Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας

Έχει λήξει

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η αναβάθμιση του περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας, όπως ισχύει. Ειδικότερα, η δράση προβλέπει τη ριζική επανεξέταση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών για όλα τα διδακτικά αντικείμενα που συγκροτούν το περιεχόμενο τόσο των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής, όσο και των μαθημάτων κάθε μίας από τις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων ειδικεύσεων στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και τις ισχύουσες εξελίξεις σε κάθε επαγγελματικό και επιστημονικό πεδίο αλλά και στο ευρύτερο παιδαγωγικό πλαίσιο που διέπει την επαγγελματική εκπαίδευση. Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει:

  • Εκπόνηση πακέτων εκπαιδευτικού υλικού κατά διδακτικό αντικείμενο των τριών τάξεων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  • Εκπόνηση πακέτων εκπαιδευτικού υλικού κατά ειδικότητα του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας
  • Αξιολόγηση των ανωτέρω δράσεων
  • Δράσεις δημοσιότητας της Πράξης για την υποστήριξη του συγκεκριμένου προγράμματος
  • Υυποστηρικτικές δράσεις, όπως αξιοποίηση υφιστάμενης πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Περίοδος υποβολής

από 1/11/2017 έως 28/2/2018

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση του δυνητικού Δικαιούχου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης Τεχνικό ...

Προϋπολογισμός

€ 12.530.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278008, 210 3278112
Φαξ
210 3278028

Ευγενία Δούκα

210 3278109
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2018

Περιοχή μελών