Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας

Έχει λήξει

Αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα και ιδιαιτέρως των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών με ικανοποίηση των νέων αναγκών επιμόρφωσης, που πηγάζουν μεταξύ άλλων από τον ενεργό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στην μαθητεία προκειμένου να ενισχυθεί αποτελεσματικά η ποιοτική υλοποίησή της. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και εξ αποστάσεως (σχήμα blended) κατά τόπους και θα αφορά στο θεσμό της μαθητείας σε σχέση με την ΕΕΚ, το πλαίσιο υλοποίησης της μαθητείας (υποχρεώσεις-δικαιώματα μαθητευομένων εργοδοτών, κανόνες δεοντολογίας, κλπ.), εποπτεία μαθητείας, βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, κ.α. Θα χρησιμοποιηθεί υπάρχουσα πλατφόρμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενώ θα παραχθεί εκπαιδευτικό-επιμορφωτικό υλικό. Οι επιμορφωτές θα προκύψουν από μητρώο επιμορφωτών ενώ θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της επιμόρφωσης (σχεδιασμός - μεθοδολογία αξιολόγησης εργαλεία, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και εξαγωγή συμπερασμάτων).

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Περίοδος υποβολής

από 23/3/2017 έως 31/5/2017

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 1.572.667

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278008, 210 3278112
Φαξ
210 3278028

Ευγενία Δούκα

210 3278109
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/11/2017

Περιοχή μελών