Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Επέκταση και δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων, τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης διάθεσης υπολειμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεση της ένταξής τους στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 

Περίοδος υποβολής

από 1/12/2017 έως 30/11/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Αίτηση Χρηματοδότησης, Σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης καλύπτονται με σχετική ...

Προϋπολογισμός

€ 26.000.000

Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ).

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Τρύφων Χατζηιωάννου

23133 21722
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/12/2017

Περιοχή μελών