Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου»

Υλοποίηση υποδομών μεταφορών που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνης, Νικόπολης, Κασσώπης, Αμβρακίας και Γιτάνων, της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου». Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα οδοποιίας που αφορούν: σε διάνοιξη ή βελτίωση του οδικού δικτύου πρόσβασης στους αρχαιολογικούς χώρους, στη σύνδεση των θεάτρων και λοιπών μνημείων του χώρου με τα αρχαιολογικά Μουσεία, στη σύνδεση των θεάτρων και λοιπών μνημείων του χώρου με τα κέντρα κοντινών πόλεων /οικισμών, σε επεμβάσεις ανακατασκευής, συμπλήρωσης ή αποκατάστασης όπου απαιτούνται για τη σύνδεση της οδού με τα υφιστάμενα κυκλοφοριακά συστήματα, στις απαιτούμενες μεταβολές και επεμβάσεις σε δίκτυα κοινής ωφέλειας ή σε τεχνικά έργα, τάφρους και αγωγούς υδραυλικών έργων, σε αποζημιώσεις απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής

από 26/1/2018 έως 31/8/2018 (ώρα 14:00 )

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Σημειώνεται ότι η τοπική οδοποιία δεν είναι κατά κανόνα επιλέξιμη, εκτός εάν αποτελεί μέρος χωρικής παρέμβασης ...

Προϋπολογισμός

€ 11.860.780

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Ανδρομάχη Τσικνιά

26513 60514
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/5/2018