Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών στην πόλη της Καρδίτσας

Έχει λήξει

Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Σε ποιους απευθύνεται

Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Περίοδος υποβολής

από 2/1/2018 έως 28/2/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 214.800

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Θεσσαλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
Τηλ
2413 505100
Φαξ
2410 287408

Νίκος Μαρκογιαννόπουλος

2413 505124
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2018