Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης κινητικότητας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης"

Εξοπλισμός του συστήματος μεταφορών της περιοχής παρέμβασης με «ευφυή» συστήματα ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης των μετακινήσεων. Περιλαμβάνεται η αναβάθμιση υφιστάμενων ή η προμήθεια και εγκατάσταση νέων «ευφυών» συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης κυκλοφορίας καθώς και η δημιουργία, επέκταση και συντονισμός των κέντρων υποστήριξης και ελέγχου λειτουργίας τους.

Στα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης κινητικότητας συμπεριλαμβάνονται και οι διατάξεις εντοπισμού (κάμερες παρακολούθησης κλπ.) παραβάσεων οδηγών καθώς και όλες οι δομές που υποστηρίζουν τη συνδυασμένη μετακίνηση (πληροφόρηση, στάθμευση, ενοποίηση εισιτηρίων
κλπ.) στους σταθμούς μετεπιβίβασης (λεωφορείων, park-and-ride κλπ.) και στο δίκτυο αστικής κινητικότητας γενικότερα, τα οποία υποστηρίζουν την πληροφόρηση των μετακινουμένων σε πραγματικό χρόνο για τη διάρκεια μετακίνησης, την επιλογή πορείας διαδρομής, το χρόνο άφιξης οχημάτων αστικής συγκοινωνίας και όλες τις συναφείς υπηρεσίες.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης
 • Δήμο Δέλτα (Δ.Κ. Καλοχωρίου)
 • Δήμο Θεσσαλονίκης
 • Δήμο Καλαμαριάς
 • Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου
 • Δήμο Νεάπολης - Συκεών
 • Δήμο Παύλου Μελά
 • Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη (Δ.Ε. Πυλαίας)
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 26/3/2018 έως 26/6/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 2.850.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Στέλλα Αικατερινιάδου

2313 321736
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/5/2018