Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Eυαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα εθελοντισμού και προστασίας του περιβάλλοντος και ενεργοποίησή τους για ανάληψη πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση. Eνδεικτικές ενέργειες:

 • Καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών με στόχο την καλλιέργεια και περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης
 • Δημιουργία πλατφορμών για ενημέρωση και υποστήριξη δράσεων εθελοντισμού για το περιβάλλον
 • Εκδηλώσεις (σεμινάρια, ενημερώσεις, ημερίδες κλπ.) σε θέματα εθελοντισμού, και περιβαλλοντικής προστασίας
 • Σχεδιασμός εθελοντικών δράσεων για το περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο
 • Δράσεις για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλές πρακτικές.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης
 • Δήμο Δέλτα (Δ.Κ. Καλοχωρίου)
 • Δήμο Θεσσαλονίκης
 • Δήμο Καλαμαριάς
 • Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου
 • Δήμο Νεάπολης - Συκεών
 • Δήμο Παύλου Μελά
 • Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη (Δ.Ε. Πυλαίας)
 • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με καταστατική αρμοδιότητα σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 26/3/2018 έως 26/6/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Στέλλα Αικατερινιάδου

2313 321736
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/5/2018