Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση δικτύων παρακολούθησης και παρατηρητηρίων αστικών προκλήσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Eνδυνάμωση δομών και δικτύων για την παρακολούθηση φαινομένων σχετικών με αστικές προκλήσεις. Επίσης περιλαμβάνονται ενέργειες βελτίωσης των διαδικασιών συλλογής δεδομένων, μέσω ερευνών/καταγραφών. Συνοπτικά, στη δράση μπορεί να περιλαμβάνονται: • Αστικά Παρατηρητήρια • Παρατηρητήριο Αστικών Μεταφορών και Κινητικότητας • Έρευνες - καταγραφές των ποιοτικών, ποσοτικών και χωρικών δεδομένων που συνδέονται με τις οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης
 • Δήμο Δέλτα (Δ.Κ. Καλοχωρίου)
 • Δήμο Θεσσαλονίκης
 • Δήμο Καλαμαριάς
 • Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου
 • Δήμο Νεάπολης - Συκεών
 • Δήμο Παύλου Μελά
 • Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη (Δ.Ε. Πυλαίας)
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 26/3/2018 έως 26/6/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Στέλλα Αικατερινιάδου

2313 321736
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/5/2018