Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Αιτωλοακαρνανία μέσω του LEADER

Αναμένεται

Υποδράση 19.2.4.1: Μικρές παρεμβάσεις βελτίωσης υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης σε περιπτώσεις οικισμών με σοβαρό πρόβλημα ποιότητας/ ποσότητας νερού ή σε περιπτώσεις ανάγκης εξοικονόμησης ενέργειας (εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση ενέργειας, χλωρίωση κλπ.) Ενέργειες που στοχεύουν στην ανακύκλωση/ επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων των οικισμών, όπως κομποστοποίηση/ ανακύκλωση κλπ. (π.χ. πράσινα σημεία, μηχανικοί κομποστοποιητές κλπ.) Ενέργειες αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών που συμβάλλουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, όπως κτίρια/ χώροι στέγασης υπηρεσιών με σκοπό την επίδειξη/ πώληση τοπικών π.χ. εκθετήρια, τοπικές αγορές κλπ. με την προϋπόθεση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων καθώς και γενικότερα πράξεις εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Υποδράση 19.2.4.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών για τον αγροτικό πληθυσμό, όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, αθλητικά κέντρα/ειδικές αθλητικές υποδομές, δημιουργική απασχόληση, εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ. Κατασκευή ή αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών (π.χ. ιππικό κέντρο, χώροι πολυαθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κλπ.)

Υποδράση 19.2.4.3: Υποδομές αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς (πχ. αναπλάσεις οικισμών, πεζοδρόμια, πλατείες κλπ.), έργα πρασίνου, φωτισμού κλπ.) Γραφεία τουριστικών πληροφοριών, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, σήμανση αξιοθέατων και μνημείων. Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός μικρών τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (θέσεις θέας, αναπλάσεις περιοχών φυσικού κάλλους, παρατηρητήρια κλπ.), μονοπάτια-διαδρομές, ποδηλατόδρομοι, σημάνσεις κλπ. Θεματικά πολιτιστικά δίκτυα, δημιουργία τοπικών θεματικών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών διαδρομών (π.χ. περιοχών Νatura, ειδικών πολιτιστικών διαδρομών, διαδρομών με θέμα τον διατροφικό πολιτισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα κλπ.)

Υποδράση 19.2.4.4: Διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή και διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην  αξιοποίηση υφιστάμενων παραδοσιακών εκδηλώσεων/ θεσμών καθώς και η ενίσχυση εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προβολή τοπικών προϊόντων ποιότητας και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό της περιοχής. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Υποδράση 19.2.4.5: Ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς: μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών και συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, μύλοι, γεφύρια. Ενίσχυση της φυσικής κληρονομιάς: μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης και αναβάθμισης τοπίων και χώρων. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.     

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

Περίοδος υποβολής

από 7/6/2018 έως 6/8/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ. Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ Τριχωνίδα ΑΕ - ΑΑΕ ΟΤΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Νομός Λευκάδας

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, στην οποία περιλαμβάνονται  5 δήμοι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα: ο Δήμος Αγρινίου - εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου, ο Δήμος Θέρμου ο Δήμος Αμφιλοχίας, ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, ο Δήμος Ξηρομέρου, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού, και ο Δήμος Μεγανησίου της Π.Ε. Λευκάδας.

Όροι και προϋποθέσεις

Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο Ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Δαπάνες για απόκτηση γης
 • Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 • Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων-προσώπων σε εκδηλώσεις
 • Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Μελέτες
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων
 • Προβολή - προώθηση
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Δημιουργία ντοκιμαντέρ
 • Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 • Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
 • Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων

Προϋπολογισμός

€ 1.348.500

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Τριχωνίδα ΑΕΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Δημ. Κατάστημα Καινουργίου, 300 05 Καινούριο Δήμου Αγρινίου
Τηλ
26410 39007, 26410 79344
Φαξ
26410 49645

Χάρης Καφρίτσας, Παντελής Μετζεντζής

26410 39007, 26410 79344
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018