Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Βόρειο Έβρο μέσω του LEADER

Υποδράση 19.2.4.1: Μικρές παρεμβάσεις βελτίωσης υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης σε περιπτώσεις οικισμών με σοβαρό πρόβλημα ποιότητας/ ποσότητας νερού ή σε περιπτώσεις ανάγκης εξοικονόμησης ενέργειας (εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση ενέργειας, χλωρίωση κλπ.) Ενέργειες που στοχεύουν στην ανακύκλωση/ επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων των οικισμών, όπως κομποστοποίηση/ ανακύκλωση κλπ. (π.χ. πράσινα σημεία, μηχανικοί κομποστοποιητές κλπ.) Ενέργειες αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών που συμβάλλουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, όπως κτίρια/ χώροι στέγασης υπηρεσιών με σκοπό την επίδειξη/ πώληση τοπικών π.χ. εκθετήρια, τοπικές αγορές κλπ. με την προϋπόθεση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων καθώς και γενικότερα πράξεις εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Υποδράση 19.2.4.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών για τον αγροτικό πληθυσμό, όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, αθλητικά κέντρα/ειδικές αθλητικές υποδομές, δημιουργική απασχόληση, εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ. Κατασκευή ή αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών (π.χ. ιππικό κέντρο, χώροι πολυαθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κλπ.)

Υποδράση 19.2.4.3: Υποδομές αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς (πχ. αναπλάσεις οικισμών, πεζοδρόμια, πλατείες κλπ.), έργα πρασίνου, φωτισμού κλπ.) Γραφεία τουριστικών πληροφοριών, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, σήμανση αξιοθέατων και μνημείων. Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός μικρών τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (θέσεις θέας, αναπλάσεις περιοχών φυσικού κάλλους, παρατηρητήρια κλπ.), μονοπάτια-διαδρομές, ποδηλατόδρομοι, σημάνσεις κλπ. Θεματικά πολιτιστικά δίκτυα, δημιουργία τοπικών θεματικών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών διαδρομών (π.χ. περιοχών Νatura, ειδικών πολιτιστικών διαδρομών, διαδρομών με θέμα τον διατροφικό πολιτισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα κλπ.)

Υποδράση 19.2.4.4: Διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή και διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην  αξιοποίηση υφιστάμενων παραδοσιακών εκδηλώσεων/ θεσμών καθώς και η ενίσχυση εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προβολή τοπικών προϊόντων ποιότητας και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό της περιοχής. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Υποδράση 19.2.4.5: Ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς: μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών και συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, μύλοι, γεφύρια. Ενίσχυση της φυσικής κληρονομιάς: μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης και αναβάθμισης τοπίων και χώρων. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.     

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι Φορείς.
 • Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
 • Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

Περίοδος υποβολής

από 30/4/2018 έως 6/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ. Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη διεύθυνση ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Έβρου

Η δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης ήτοι στους Δήμους Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας, εξαιρουμένης της εντός σχεδίου περιοχής της πόλεως Ορεστιάδας.

Όροι και προϋποθέσεις

Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο Ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 • Δαπάνες για απόκτηση γης
 • Δημιουργία ντοκιμαντέρ
 • Διαμόρφωση Χώρων
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής 
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 • Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων 
 • Κατασκευή - αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων 
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Μελέτες
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου 
 • Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων 
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων
 • Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
 • Προβολή προώθηση
 • Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων - προσώπων σε εκδηλώσεις
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Δαπάνες υποβολής φακέλου
 • Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

Προϋπολογισμός

€ 1.241.200

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βόρειου Έβρου ΑΕ - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Σωτ. Τσερκεζή 20, 682 00 Ορεστιάδα
Τηλ
25520 27900
Φαξ
25520 27757

Άννα Ζελίδου, Κωνσταντίνος Μίχος, Αναστάσιος Κεσκίνης, Γεώργιος Πετρέσης

25520 27900
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018