Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά [ΠΡ 29]

Ενέργειες για την ενίσχυση των επιχειρησιακών λειτουργιών του επιτελικού χαρακτήρα της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΓ Ρομά) (Ν.4430/2016, Ν.4483/2017), η οποία αφορά στην διαμόρφωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και του πολυεπίπεδου συντονισμού της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ομάδα των Ρομά καθώς επίσης και στα εργαλεία δημόσιας λογοδοσίας και ελέγχου έναντι των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και κοινωνίας των πολιτών.

Σε ποιους απευθύνεται

 Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης Ρομά

Περίοδος υποβολής

από 15/5/2018 έως 17/9/2018

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 355.300

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000
Φαξ
213 2018011

Δανάη Κορρέ

213 2018048
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/5/2018