Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια άνεργους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης των προσόντων και ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας των μακροχρόνια ανέργων και ειδικότερα αυτών που είναι κάτω από των 25 ετών και άνω των 50 ετών (Ν.4430/2016, άρθρο 2), στην περιοχή της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Θα υλοποιηθούν ενδεικτικά δράσεις όπως: Συμβουλευτικής και κατάρτισης για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων, απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ (με δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης)
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
  • Επιμελητήρια και ενώσεις εκπροσώπησης επιμελητηρίων (με δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης)
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με αρμοδιότητα ή/και καταστατικό αντικείμενο ενασχόλησης συναφές με το αντικείμενο
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων με δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης

Περίοδος υποβολής

από 15/5/2018 έως 14/9/2018

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Θεσσαλονίκης

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στη συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση.

Τι χρηματοδοτείται

βλ. συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Προϋπολογισμός

€ 3.552.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Πυλαία - Θεσσαλονίκη, 570 01
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Ελένη Λεμονή

2313 321748
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/5/2018