Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Ανατολική Πελοπόννησο μέσω του LEADER - Βιωσιμότητα των δασών

Υποδράση 19.2.4.1: Παρεμβάσεις εντός οικισμών που αφορούν σε βασικές υποδομές για τη βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών). Ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων.

Υποδράση 19.2.4.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών για τον αγροτικό πληθυσμό, όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης κλπ. 

Υποδράση 19.2.4.3: Έργα μικρής κλίμακας για υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές  (σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής και ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία (μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια, έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων, δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για το περιβάλλον, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης).

Υποδράση 19.2.5.1: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Υποδράση 19.2.6.1 Προστασία και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα καθ’ ύλη αρμόδιοι
 • Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ

Περίοδος υποβολής

από 14/5/2018 έως 31/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Αργολίδος

Νομός Αρκαδίας

Νομός Λακωνίας

ΑΡΚΑΔΙΑ

 • Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Το σύνολο του Δήμου
 • Δήμος Νότιας Κυνουρίας: Το σύνολο του Δήμου
 • Δήμος Μεγαλόπολης: Δ.Ε. Φαλαισίας
 • Δήμος Τρίπολης: Δ.Ε. Σκιρίτιδας, Δ.Ε. Τεγέας, Δ.Ε. Βαλτετσίου

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

 • Δήμος Άργους – Μυκηνών: Δ.Ε. Άργους (Τ.Κ. Δαλαμανάρας, Κεφαλαρίου, Πυργέλλας, Ελληνικού, Ήρας, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα), Δ.Ε. Αχλαδοκαμπου, Δ.Ε Λέρνας, Δ.Ε. Νέας Κίου
 • Δήμος Επιδαύρου: Το σύνολο του Δήμου
 • Δήμος Ερμιονίδας: Το σύνολο του Δήμου
 • Δήμος Ναυπλιέων: Δ.Ε. Ασίνης, Δ.Ε. Μιδέας, Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας, Δ.Ε. Ναυπλιέων (Άρια, Λευκάκια, Πυργιώτικα)

ΛΑΚΩΝΙΑ

 • Δήμος Ανατολικής Μάνης: Το σύνολο του Δήμου
 • Δήμος Ευρώτα: Το σύνολο του Δήμου
 • Δήμος Μονεμβασιάς: Το σύνολο του Δήμου
 • Δήμος Σπάρτης: Δ.Ε. Θεραπνών, Δ.Ε. Καρυών, Δ.Ε. Μυστρά, Δ.Ε. Οινούντος, Δ.Ε.Πελλάνας, Δ.Ε. Φάριδος, Δ.Ε. Σπαρτιατών (Τ.Κ. Αμυκλών, Αφισίου, Καλυβίων Σοχάς, Κλαδά)
 • Δήμος Ελαφονήσου: Το σύνολο του Δήμου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ...

Τι χρηματοδοτείται

• Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου (εκτός 19.2.4.4)
• Μηχανολογικός εξοπλισμός (εκτός 19.2.4.4, 19.2.5.1, 19.2.6.1, 19.2.6.2)
• Λοιπός εξοπλισμός (εκτός 19.2.4.4)
• Εξοπλισμός ΑΠΕ (εκτός 19.2.4.4, 19.2.5.1, 19.2.6.1, 19.2.6.2)
• Μελέτες (εκτός 19.2.4.4, 19.2.5.1, 19.2.6.1, 19.2.6.2)
• Δαπάνες για απόκτηση γης (εκτός 19.2.4.4)
• Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας (19.2.4.2 ,19.2.4.3)
• Αξιοποίηση διαδικτύου (19.2.4.2, 19.2.4.4)
• Δαπάνες για απόκτηση γης / Απαλλοτριώσεων (19.2.4.2)
• Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων (19.2.4.2)
• Ανάπτυξη λογισμικού (19.2.4.3, 19.2.4.5)
• Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού (19.2.4.4, 19.2.4.5)
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις (19.2.4.4)
• Διεξαγωγή ημερίδων και εκδηλώσεων (19.2.4.4)
• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού (19.2.4.4)
• Διαμόρφωση χώρων (19.2.4.4)
• Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις (19.2.4.4)
• Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων (19.2.4.4)
• Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων (19.2.4.5)
• Δημιουργία ντοκιμαντέρ (19.2.4.5)
• Διεξαγωγή ημερίδων/εκδηλώσεων ενημέρωσης (19.2.4.5)
• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των παραπάνω εκδηλώσεων (19.2.4.5)
• Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα (19.2.4.5)
• Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού (19.2.4.5)
• Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων (19.2.4.5)
• Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών (19.2.4.5)
• Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων (19.2.4.5 )
• Δαπάνες ενημέρωσης και προβολής (19.2.4.6.1, 19.2.4.6.2)
• Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (19.2.4.6.1, 19.2.4.6.2)
• Δαπάνη υποβολής φακέλου (19.2.4.6.1, 19.2.4.6.2)
• Δαπάνη αγοράς ειδικής χρήσης αυτοκίνητου (19.2.4.6.2)

Προϋπολογισμός

€ 2.363.600

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.1:   580.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.2:   300.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.3:   400.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.4:   250.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.5:   400.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.5.1:   373.600 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.6.1.1:  30.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.6.1.2:  30.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
223 00 Λεωνίδιο Αρκαδίας
Τηλ
27570 22807, 27570 22938
Φαξ
27570 23230, 27570 22246

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/5/2018