Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπλαση και αναζωογόνηση αστικών περιοχών του Δήμου Αθηναίων και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Έργα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, αναβάθμισης ανοιχτών χώρων και χώρων πράσινου, ανάδειξης και αξιοποίησης αστικών «τοποσήμων» και γενικότερα έργα αναβάθμισης αστικής περιοχής καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ενδεικτικά:
- Κατασκευή υποδομής ποδηλατικών διαδρομών μεγάλου μήκους που θα διατρέχουν την επιφάνεια του Δήμου Αθηναίων. - 
Αποκατάσταση προσβασιμότητας, κατασκευή ή ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόμων και οδών, ενίσχυση πράσινου, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, έλεγχος κίνησης και στάθμευσης οχημάτων, διαδικασίες αδειοδότησης, σήμανσης, ελέγχου, οργάνωση της καθαριότητας,  διαχείρισης και αποκομιδής των απορριμμάτων, αστικός φωτισμός, σε επιλεγμένη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. - Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού Κήπου. - Ανάπλαση πλατείας Αγίου Παντελεήμονος και διαπλάτυνση πεζοδρομίων οδών Πιπίνου, Αλκιβιάδου και Αγορακρίτου που περιλαμβάνει ενδεικτικά έργα ανάπλασης της πλατείας και διαπλάτυνση-ανακατασκευή των γύρω πεζοδρομίων των οδών Πιπίνου, Αλκιβιάδου και Αγορακρίτου, στην 6η δημοτική κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Αθηναίων

Περίοδος υποβολής

από 11/6/2018 έως 31/12/2019

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr. Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια,
κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
στη διεύθυνση Μητροπόλεως 60, ΑΘΗΝΑ 105 63 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 9.501.367,41

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 60, Μοναστηράκι, Αθήνα 105 63
Τηλ
210 3253123
Φαξ
210 3216653

Ευρυδίκη Νικολαΐδου

210 3310011
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/6/2018