Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποδομές Φροντίδας Παιδιών - Νέες Πράξεις

Έχει λήξει Με την συμπλήρωση του δικτύου επιδιώκεται η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε υποδομές κοινωνικής πρόνοιας, και η άρση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η βελτίωση γενικά της ποιότητας επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας

Σε ποιους απευθύνεται

· ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ · ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ · ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ · ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ · ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ · ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ · ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ · ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ · ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ · ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ · ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ · ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ · ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ · ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ · ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Περίοδος υποβολής

από 11/12/2017 έως 11/4/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην · ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741 τις ώρες 09:00 έως 15:30, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

01. Αίτηση Χρηματοδότησης · 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης · 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για ...

Προϋπολογισμός

€ 11.500.000

Σχετικά αρχεία

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/6/2018