Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Σύσταση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το Ν.4445/2016, στον οποίο προβλέπεται σε εθνικό επίπεδο η σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) και σε περιφερειακό επίπεδο η σύσταση Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Κοινωνικής Ένταξης σε σύνδεση με τον Εθνικό Μηχανισμό, με στόχο την παρακολούθηση των παρεμβάσεων της Στρατηγικής σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, την ανάδειξη τοπικών αναγκών και προκλήσεων, την αποτύπωση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την τροφοδότηση του Εθνικού Συντονιστικού Μηχανισμού με δεδομένα των Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 8/6/2018 έως 8/8/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Γαβριήλ Πιπεράς

22513 52045
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/6/2018