Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Δράμας μέσω του LEADER - Προστασία των δασών - Παράταση

Υποδράση 19.2.4.1: Έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών). 

Υποδράση 19.2.4.2: Ενίσχυση έργων για την ανάπτυξη υποδομών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης, όπως ο εκσυγχρονισμός ή η βελτίωση βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων κ.α., η κατασκευή ή η αναβάθμιση αθλητικών υποδομών (π.χ. γήπεδα, κολυμβητήρια) και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών καθώς και η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η προσαρμογή υφιστάμενων για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Υποδράση 19.2.4.3: Έργα μικρής κλίμακας που συμβάλλουν/ στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και στην ενημέρωση των επισκεπτών της. Πιο συγκεκριμένα, δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως: • Η ανάπλαση παιδικών χαρών, πάρκων αναψυχής κλπ. • Η ανάπλαση οικισμών • Τουριστικές πληροφορίες και υποδομές, όπως η ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών, ενέργειες ενημέρωσης επισκεπτών (π.χ. ενημέρωση για τοπικά έθιμα, προϊόντα, τουριστικές διαδρομές κ.α.), η δημιουργία, βελτίωση και σήμανση ορειβατικών – περιπατητικών μονοπατιών, ο καθαρισμός και η σήμανση φαραγγιών για τη διευκόλυνση της επισκεψιμότητάς τους, η ανάδειξη τοπίων ή σημείων ενδιαφέροντος για τη δημιουργία χώρων αναψυχής κατοίκων και επισκεπτών και η σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων, ποδηλατικών διαδρομών κλπ.

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση συλλογικών δραστηριοτήτων που προάγουν τα ήθη και έθιμα της περιοχής, τα τοπικά προϊόντα και την αξία του αθλητισμού. Χρηματοδότηση δράσεων όπως η διοργάνωση καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων – εκθέσεων που σχετίζονται με τα τοπικά προϊόντα, τη λαογραφία, τις τέχνες και τον πολιτισμό της περιοχής και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (π.χ. αγώνες δρόμου, ποδοσφαίρου, mountain bike) και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την υγεία, που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και διοργανώνονται με τη συνεργασία τοπικών φορέων.

Υποδράση 19.2.4.5: Ενίσχυση έργων για την ανάπτυξη υποδομών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής παρέμβασης και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της. Χρηματοδότηση δράσεων: • Η αποκατάσταση μνημείων αγροτικής κληρονομιάς (φάμπρικες, νερόμυλοι, ανεμόμυλοι κλπ.) • Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μόνιμων υποδομών άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πχ καλλιτεχνικά/πολιτιστικά/πνευματικά κέντρα ή χώροι, κέντρα νεολαίας, θέατρα, θερινοί κινηματογράφοι) • Η ενίσχυση φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή (προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων, μουσικών οργάνων, παραδοσιακών στολών κλπ.) • Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός βιβλιοθηκών (ψηφιοποίηση υλικού, ηλεκτρονική οργάνωση δεδομένων κλπ.) • Η δημιουργία ωδείων σε περιοχές στις οποίες εμφανίζεται ανυπαρξία υποδομών και παρατηρείται δυναμική από τον τοπικό πληθυσμό στην μουσική εκπαίδευση • Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μουσείων • Η παραγωγή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων που συνδέονται άμεσα με τα πολιτιστικά, ιστορικά ή περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής • Η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των κατοίκων.

Υποδράση 19.2.5.1 Μελέτη και κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την άσφαλτο-τσιμεντόστρωση της χαρακτηρισμένης αγροτικής οδοποιίας. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να συνδέονται με μονάδες μεταποίησης/καθετοποίησης.

Υποδράση 19.2.6.1: Ενίσχυση δραστηριοτήτων για την πρόληψη από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές μέσω συλλογικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας, όπως: • Η ενημέρωση των κατοίκων για τη λήψη μέτρων πρόληψης από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και για μέτρα αυτοπροστασίας σε τέτοιες περιπτώσεις • Η εκπαίδευση εθελοντών στην αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων • Η προμήθεια εξοπλισμού εθελοντικών ομάδων αντιμετώπισης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα
 • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ)
 • την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ ή μέλος αυτής

Περίοδος υποβολής

από 3/4/2018 έως 14/9/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Δράμας

Το σύνολο των Δήμων Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δράμας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς Αμπελάκια, Νέα Σεβάστεια και
Ταξιάρχες - Τιμόθεος.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στον Οδηγό Αιτήσεων Στήριξης της παρούσας Πρόσκλησης. ...

Προϋπολογισμός

€ 1.765.500

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.1:   500.000€
 • Υποδράση 19.2.4.2:   370.000€
 • Υποδράση 19.2.4.3:   400.000€
 • Υποδράση 19.2.4.4:     90.000€
 • Υποδράση 19.2.4.5:    250.000€
 • Υποδράση 19.2.5.1:      75.000€
 • Υποδράση 19.2.6.1:      80.500€

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Δράμας ΑΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κωνσταντινουπόλεως 8, 661 00 Δράμα
Τηλ
25210 47610-11
Φαξ
25210 47612

Μανόλης Χατζόπουλος, Νικόλαος Θωμαΐδης

25210 47610
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/6/2018