Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ενισχύονται υφιστάμενες τομεοποιημένες μονάδες ψυχικής υγείας για να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας υγείας του άρθρου 6 του Ν. 2716/1999, (Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες Ψ.Υ. και Κέντρα Ψ.Υ.). Οι υπηρεσίες παρέχονται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς κ.λπ. για την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής της νόσου και τη διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) Εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας, Ν. 2716/99 (ΦΕΚ 96 Α')

Περίοδος υποβολής

από 15/6/2018 έως 31/8/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 585.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη, 841 00 Σύρος
Τηλ
22813 60800
Φαξ
22813 60860

Αγάπη Αδαμοπούλου

22813 60819
  

Αγγελική Παλαιολόγου

22813 60819
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/6/2018