Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην καταγραφή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΟΧΕ)

Ενέργειες ενίσχυσης των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων και ιστορικών γεγονότων των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για προβολή και τουριστική αξιοποίηση. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στην εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και μέσων, προκειμένου να διευρυνθεί η προβολή των πολιτιστικών πόρων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για αύξηση της ελκυστικότητας τουριστών / επισκεπτών. Συνεπώς, έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης για να μην ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, δεν θα πρέπει να έχουν οικονομικό χαρακτήρα, ήτοι θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό ή η τυχόν χρηματική συνεισφορά θα καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος του πραγματικού κόστους.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Αγ Ευστράτιου, Λήμνου, Οινουσσών, Ψαρών, Ικαρίας, Φούρνων, Κορσεών που εφαρμόζεται η εγκεκριμένη στρατηγική ΟΧΕ
  • Λοιποί φορείς καθ αρμοδιότητα
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

Περίοδος υποβολής

από 1/6/2018 έως 31/8/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 1.800.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Θεολόγος Αθανασέλλης

22513 52017
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/6/2018