Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φωκίδα μέσω του LEADER - Προστασία των δασών

Υποδράση 19.2.4.1: Έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών). 

Υποδράση 19.2.4.2: Ενίσχυση έργων για την ανάπτυξη υποδομών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης, όπως ο εκσυγχρονισμός ή η βελτίωση βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων κ.α., η κατασκευή ή η αναβάθμιση αθλητικών υποδομών (π.χ. γήπεδα, κολυμβητήρια) και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών καθώς και η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η προσαρμογή υφιστάμενων για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Υποδράση 19.2.4.3: Έργα μικρής κλίμακας που συμβάλλουν/ στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και στην ενημέρωση των επισκεπτών της. Πιο συγκεκριμένα, δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως: • Η ανάπλαση παιδικών χαρών, πάρκων αναψυχής κλπ. • Η ανάπλαση οικισμών • Τουριστικές πληροφορίες και υποδομές, όπως η ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών, ενέργειες ενημέρωσης επισκεπτών (π.χ. ενημέρωση για τοπικά έθιμα, προϊόντα, τουριστικές διαδρομές κ.α.), η δημιουργία, βελτίωση και σήμανση ορειβατικών – περιπατητικών μονοπατιών, ο καθαρισμός και η σήμανση φαραγγιών για τη διευκόλυνση της επισκεψιμότητάς τους, η ανάδειξη τοπίων ή σημείων ενδιαφέροντος για τη δημιουργία χώρων αναψυχής κατοίκων και επισκεπτών και η σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων, ποδηλατικών διαδρομών κλπ.

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση συλλογικών δραστηριοτήτων που προάγουν τα ήθη και έθιμα της περιοχής, τα τοπικά προϊόντα και την αξία του αθλητισμού. Χρηματοδότηση δράσεων όπως η διοργάνωση καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων – εκθέσεων που σχετίζονται με τα τοπικά προϊόντα, τη λαογραφία, τις τέχνες και τον πολιτισμό της περιοχής και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (π.χ. αγώνες δρόμου, ποδοσφαίρου, mountain bike) και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την υγεία, που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και διοργανώνονται με τη συνεργασία τοπικών φορέων.

Υποδράση 19.2.4.5: Ενίσχυση έργων για την ανάπτυξη υποδομών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής παρέμβασης και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της. Χρηματοδότηση δράσεων: • Η αποκατάσταση μνημείων αγροτικής κληρονομιάς (φάμπρικες, νερόμυλοι, ανεμόμυλοι κλπ.) • Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μόνιμων υποδομών άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πχ καλλιτεχνικά/πολιτιστικά/πνευματικά κέντρα ή χώροι, κέντρα νεολαίας, θέατρα, θερινοί κινηματογράφοι) • Η ενίσχυση φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή (προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων, μουσικών οργάνων, παραδοσιακών στολών κλπ.) • Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός βιβλιοθηκών (ψηφιοποίηση υλικού, ηλεκτρονική οργάνωση δεδομένων κλπ.) • Η δημιουργία ωδείων σε περιοχές στις οποίες εμφανίζεται ανυπαρξία υποδομών και παρατηρείται δυναμική από τον τοπικό πληθυσμό στην μουσική εκπαίδευση • Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μουσείων • Η παραγωγή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων που συνδέονται άμεσα με τα πολιτιστικά, ιστορικά ή περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής • Η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των κατοίκων.

Υποδράση 19.2.5.1 Μελέτη και κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την άσφαλτο-τσιμεντόστρωση της χαρακτηρισμένης αγροτικής οδοποιίας. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να συνδέονται με μονάδες μεταποίησης/καθετοποίησης.

Υποδράση 19.2.6.1: Ενίσχυση δραστηριοτήτων για την πρόληψη από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές μέσω συλλογικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας, όπως: • Η ενημέρωση των κατοίκων για τη λήψη μέτρων πρόληψης από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και για μέτρα αυτοπροστασίας σε τέτοιες περιπτώσεις • Η εκπαίδευση εθελοντών στην αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων • Η προμήθεια εξοπλισμού εθελοντικών ομάδων αντιμετώπισης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού της Π.Ε Φωκίδας (εξαιρούνται οι Δ.Ε Γραβιάς και Παρνασσού του Δήμου Δελφών) και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα
 • Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.
 • Για την υποδράση 19.2.6.1.1
  • Δασικές Υπηρεσίες
  • Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
  • Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
  • Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους.

Περίοδος υποβολής

από 8/6/2018 έως 17/9/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Φωκίδας

ΠΕ Φωκίδας εκτός των ΔΕ Γραβιάς και Παρνασσού του Δήμου Δελφών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην περιοχή εφαρμογής του ΤΠ της ΟΑΑΣΕ Α.Ε.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στον Οδηγό Αιτήσεων Στήριξης της παρούσας Πρόσκλησης. ...

Τι χρηματοδοτείται

• Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
• Μηχανολογικός Εξοπλισμός/Εξοπλισμός ΑΠΕ
• Λοιπός Εξοπλισμός
• Δαπάνες για απόκτηση γης
• Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου
• Τεχνική Στήριξη για τη υλοποίηση του έργου
• Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων (αφορά την υπο-δράση 19.2.4.2) και ειδικών μεταφορικών μέσων (αφορά την υπο-δράση 19.2.6.1.1).
• Δαπάνες ενημέρωσης και προβολής
• Οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
• Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού

Προϋπολογισμός

€ 1.610.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.1:    60.000€
 • Υποδράση 19.2.4.2:   620.000€
 • Υποδράση 19.2.4.3:   540.000€
 • Υποδράση 19.2.4.4:     30.000€
 • Υποδράση 19.2.4.5:     90.000€
 • Υποδράση 19.2.5.1:   250.000€
 • Υποδράση 19.2.6.1:     20.000€

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Φωκίδας ΑΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γιδογιάννου 37, 331 00 Άμφισσα
Τηλ
22653 50696

Πηνελόπη Πατρινού, Ιωάννα Θεοχαροπούλου, Παναγιώτα Παπουτσή

22653 50696
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/6/2018