Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ενίσχυση και εμπλουτισμός των παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές σε εθνικό επίπεδο, με προγράμματα καθολικής και επικεντρωμένης πρόληψης που απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες (άνεργοι, μετανάστες, άποροι και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κ.α.) ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Ενδεικτικά:

 • Πρόληψη νέων μορφών εξάρτησης
 • Έγκαιρη παρέμβασης στον φοιτητικό πληθυσμό, σε συνεργασία με τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Πανεπιστημίων
 • Οργάνωση δικτύου έγκαιρης παρέμβασης στη σχολική κοινότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νομικά Πρόσωπα με καταστατική αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.4139/2013
 • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
 • Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
 • ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με Κέντρα Πρόληψης

Περίοδος υποβολής

από 3/7/2018 έως 14/9/2018

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/ υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη διεύθυνση 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών, Μυτιλήνη 811 00 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Κόστος δράσεων παρέμβασης της διεπιστημονικής μονάδας στην περιοχή ευθύνης της
 • Δαπάνες ενοικίου
 • Κόστος μετακινήσεων προσωπικού
 • Μικροπρομήθειες και αναλώσιμα αναγκαία για τη λειτουργία
 • Κόστος υποστήριξης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων
 • Κόστος δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνίας
 • Πρόσθετη επιβάρυνση από ΟΚΩ
 • Πρόσθετα διοικητικά έξοδα.

 

Η δαπάνη μίσθωσης μεταφορικού μέσου για όλη την διάρκεια του έργου είναι επιλέξιμη όταν συνδέεται άμεσα με την πράξη π.χ. δράση για κινητή μονάδα. Η μίσθωση προσδιορίζεται ως επιλογή συγκεκριμένα στην απόφαση ένταξης και αποτελεί διακριτό υποέργο.

Προϋπολογισμός

€ 1.112.400

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Γαβριήλ Πιπεράς

22513 52045
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/7/2018

Περιοχή μελών