Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή θεματικών μορφών Τουρισμού – Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έχει λήξει

Προωθητικές ενέργειες τόσο σε ξένες αγορές, όσο και στην εγχώρια αγορά. Διερεύνηση των τουριστικών ροών σε επιμέρους προορισμούς της Περιφέρειας. Προωθητικές ενέργειες σε προϊόντα και υπηρεσίες θεματικού τουρισμού που αυξάνουν τη μέση δαπάνη και σε αγορές και κοινά με υψηλή μέση δαπάνη. Προωθητικές ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση προορισμών θεματικού τουρισμού (π.χ. αναρριχητικός τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, χειμερινός τουρισμός) και επιμέρους προορισμών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με χαμηλή μέση πληρότητα – επισκεψιμότητα. Ενίσχυση της συνεργασίας με αεροπορικές εταιρείες. Ενίσχυση της Αρχαίας Ιστορίας ως ταξιδιωτικής εμπειρίας. Ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών προώθησης (instagram), παρουσία σε διεθνή γεγονότα που συμμετέχουν tour operators ως κύρια πηγή επιρροής επιλογής προορισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι ή/και Φορείς τους που έχουν καταστατικούς στόχους - σκοπούς, αλλά και δράσεις κατά την περίοδο 2015-2017 την τουριστική ανάπτυξη ή/και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας σε κεντρικό ή/και σε περιφερειακό επίπεδο.
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου και εποπτευόμενοι ή/και άλλοι Φορείς με αρμοδιότητες / σκοπούς την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας.

Περίοδος υποβολής

από 8/6/2018 έως 9/7/2018

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στη διεύθυνση Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 221 31 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός

€ 1.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Ελένη Παπαηλιού

2713 601376
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/7/2018