Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999. Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Υγείας για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτείνονται οι παρακάτω δράσεις:

 • Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη - προαγωγή)
  • Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας και ενίσχυση κινητών μονάδων με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες.
 • Δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη κοινότητα για συμπλήρωση της τομεοποιημένης παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη κοινότητα.
  • Ενίσχυση κινητών Μονάδων με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες
  • Λειτουργία ψυχιατρικού τμήματος.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄)
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄)

Περίοδος υποβολής

από 5/7/2018 έως 17/9/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 780.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Γαβριήλ Πιπεράς

22513 52045
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/7/2018

Περιοχή μελών