Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση των κτιριακές υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έχει λήξει

Έργα υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και Τεχνικών – Επαγγελματικών Λυκείων, όπου αποδεδειγμένα προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης υφιστάμενων υποδομών.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
  • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και φορείς αυτού

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2018 έως 31/5/2018

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 221 31 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός

€ 4.150.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Κυριακή Τουρλούκη

2713 601349
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/7/2018

Περιοχή μελών