Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην Κεντρική Μακεδονία

Παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) της γεωγραφικής ενότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και συμπληρωματικές παρεμβάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων που είτε αποτελούν υποχρέωση από την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών, είτε αποτελούν οριζόντια μέτρα, απαραίτητα για την υλοποίηση των υπολοίπων Μέτρων (βασικών και συμπληρωματικών) των οικείων ΣΔΛΑΠ. Πιο συγκεκριμένα με την παρούσα πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθεί η παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και της πορείας εφαρμογής της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων 91/271/ΕΚ, με μετρήσεις σε στοχευμένες περιοχές.

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 6/7/2018 έως 5/10/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στη συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Προϋπολογισμός

€ 810.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Τρύφων Χατζηιωάννου

2313 321722
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/7/2018

Περιοχή μελών