Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Αττικής

 • Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη – προαγωγή)
  • Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από υφιστάμενες δομές.
  • Δύο Προγράμματα διασύνδεσης υφιστάμενων ή νέων Κέντρων Ημέρας με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία όπως τα ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ.
  • Ένα Πρόγραμμα διασύνδεσης, των Ιατρείων Μνήμης των Νοσοκομείων με Κέντρα Υγείας (μέσω δράσεων κατάρτισης και on the job training) με στόχο την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας από τους επαγγελματίες ΠΦΥ.
 • Οικοτροφεία αποασυλοποίησης ψυχικά πασχόντων (Νέες δομές)
  • Δημιουργία έως 7 Οικοτροφείων Χρονίων με ψυχικές διαταραχές
  • Δημιουργία και λειτουργία ψυχιατρείου στις φυλακές Κορυδαλλού.
  • Δημιουργία και λειτουργία Ψυχιατροδικαστικής Δομής.
  • Λειτουργία δύο δομών φιλοξενίας εφήβων (οικοτροφεία) στο φάσμα του αυτισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄)
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄)

Περίοδος υποβολής

από 20/7/2018 έως 19/4/2019

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 11.266.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98 - 100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Δέσποινα Κοσμά

213 1501512
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/7/2018

Περιοχή μελών