Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας

Η δομή «Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δ. Σαλαμίνας» θα ενταχθεί στο υφιστάμενο πανελλαδικό Δίκτυο Δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, το οποίο περιλαμβάνει: • Την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης 15900 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα • 41 Συμβουλευτικά κέντρα υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και 21 Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο που χρηματοδοτούνται από όλα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δομή δρα συμπληρωματικά με τις 11 Δομές της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή τους 4 Ξενώνες Φιλοξενίας (Αθήνα, Αχαρνές, Πειραιά και Ίλιον) και τα 7 Συμβουλευτικά Κέντρα.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Σαλαμίνος

Περίοδος υποβολής

από 25/6/2018 έως 26/10/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 240.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98 - 100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Δέσποινα Κοσμά

213 1501512
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/7/2018

Περιοχή μελών