Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Κατάρτιση 1.492 εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται και στις 13 περιφέρειες της χώρας, είναι συνολικής διάρκειας 50 ωρών έκαστο (ημερήσια κατάρτιση έως 4 ώρες), αποτελούνται από θεωρητικό (35 ώρες) και πρακτικό (15 ώρες) τμήμα και αφορούν σε πέντε θεματικά αντικείμενα:

 • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
 • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
 • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους
 • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς
 • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς.

Η μορφή της πρακτικής άσκησης συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων η πιο χαρακτηριστική είναι η μελέτη περίπτωσης – case study. Το θεωρητικό μέρος συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, αποτελώντας το 75% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.

Η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων εκτείνεται από τον Απρίλιο του 2019 έως και τον Οκτώβριο του 2021.

Διεύρυνση των μεθόδων κατάρτισης (30/06/2020)

Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται πλέον είτε με συμβατικό τρόπο (δια ζώσης με φυσική παρουσία), είτε με τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη), είτε με μικτή κατάρτιση (συνδυασμός συμβατικής κατάρτισης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης) και οι διαδικασίες πιστοποίησης θα διενεργούνται και εξ αποστάσεως με διαδικτυακή επιτήρηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Εργαζομένοι (μισθωτοί) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Περίοδος υποβολής

από 18/3/2019 έως 30/9/2021

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotform.com/82764894848984 και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτούντες πριν την έναρξη  του επιθυμητού προγράμματος κατάρτισης θα καλούνται να υποβάλλουν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι εργαζομένοι (μισθωτοί) ...

Τι χρηματοδοτείται

Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί στην επιδότηση 5€ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Προϋπολογισμός

€ 759.110,52

Αναλυτικά:

 • Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 457.743,64 €
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 125.556,90 €
 • Αττική: 122.596,34 €
 • Στερά Ελλάδα: 39.170,10 €
 • Νότιο Αιγαίο: 14.043,54 €

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα
Τηλ
210 8846852
Φαξ
210 8846853

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρική Δομή

210 8846852- 304, 318, 303, 306
Αττική και Βόρειο Αιγαίο 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομής Θεσσαλονίκης

2310 545967
Ανατ. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική & Δυτ. Μακεδονία 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Πάτρας

2610 438557
Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησο 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Λάρισας

2410 579876
Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Ηρακλείου Κρήτης

2810 361040
Κρήτη & Ν. Αιγαίο 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Ιωαννίνων

26510 44727
Ήπειρος & Ιόνιοι Νήσοι 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/7/2020