facebook

Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Καστοριά μέσω του LEADER

Έχει λήξει

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αποτελείται από 12 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, συνεργασίες φορέων για την ανάπτυξη τοπικών αγορών. Ο σκοπός και οι δικαιούχοι κάθε υποδράσης αναφέρονται παρακάτω:

1) Υποδράση 19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Τι ενισχύεται: Δράσεις κατάρτισης, μεταφοράς της γνώσης και ενημέρωσης με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων μεταφοράς γνώσεων σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός γεωργικού τομέα (δηλ. εκτός της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων).

Σε ποιους απευθύνεται: Φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που έχουν νομική υπόσταση (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Κοινοπραξία, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ.) / ατομικές επιχειρήσεις / φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις επίδειξης ή/και ενημέρωσης, προς όφελος των ατόμων και των επιχειρήσεων που απασχολούνται στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα και συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

2) Υποδράση 19.2.2.2 - Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν

Τι ενισχύεται: Επενδύσεις για την δημιουργία / ανάπτυξη μεταποιητικών επιχειρήσεων οι οποίες αξιοποιούν γεωργικά προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής πρέπει να είναι ένα προϊόν (μη γεωργικό) που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3) Υποδράση 19.2.2.6 - Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

Τι ενισχύεται: Η δημιουργία/ανάπτυξη πολυλειτουργικών αγροκτημάτων καθώς και η μεταποίηση μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων από τον επαγγελματία αγρότη.

Σε ποιους απευθύνεται: Πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ΜΑΑΕ συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών ΚΗΜΟ). Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης.

4) Υποδράση 19.2.3.1 - Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

Τι ενισχύεται: Οι επενδύσεις σε υλικά ή και άυλα στοιχεία οι οποίες αφορούν την δημιουργία / ανάπτυξη μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας πρέπει να είναι προϊόν που καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

5) Υποδράση 19.2.3.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού

Τι ενισχύεται: Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην δημιουργία/ ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης, καταστημάτων εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, οινοτουρισμός), γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού, δραστηριοτήτων βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες με σκοπό την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής, αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

6) Υποδράση 19.2.3.4 - Ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

Τι ενισχύεται: Ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμός μονάδων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

7) Υποδράση 19.2.3.5 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.)

Τι ενισχύεται: Ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής εφαρμογής και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση πολύπλευρων αναγκών της περιοχής παρέμβασης.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

8) Υποδράση 19.2.6.2 - Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

Τι ενισχύεται: Επιχειρήσεις της περιοχής που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση και εμπορία της δασικής παραγωγής. Οι επενδύσεις αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

9) Υποδράση 19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)

Τι ενισχύεται: Πράξεις πειραματικής εφαρμογής ή και εφαρμοσμένης έρευνας που προτείνονται και υλοποιούνται από συσπειρώσεις / ομάδες τοπικών φορέων και πληθυσμών, ιδιωτικών και δημόσιων συμφερόντων, με σκοπό τη δοκιμή υφιστάμενης καινοτομίας και τον έλεγχο της εφαρμογής της στα δεδομένα της περιοχής εφαρμογής. Οι πράξεις θα πρέπει να στοχεύουν στη διάδοση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα και να προσφέρουν πρόσθετη αξία, τόσο από πλευράς ανταγωνισμού όσο και σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των πόρων.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που συνιστούν συνεργατικά σχήματα φορέων με νομική οντότητα.

10) Υποδράση 19.2.7.2 - Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας

Τι ενισχύεται: Δημιουργία δικτύων και επιχειρησιακών ομάδων με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας. Οι πράξεις μπορεί να αφορούν: α) στον τομέα των τροφίμων: την παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων που απευθύνονται είτε στον συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες, τρόφιμα εμπλουτισμένα με ευεργετικές για την ανθρώπινη υγεία ουσίες, νέα υλικά ή τεχνολογίες συσκευασίας που παρατείνουν σημαντικά την διάρκεια ζωής των τροφίμων κλπ., β) στον τομέα της δασοπονίας: την ανάπτυξη νέων προϊόντων, που μπορεί να αφορούν και την αξιοποίηση των παραπροϊόντων, την εισαγωγή διεργασιών και πρακτικών για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που συνιστούν συνεργατικά σχήματα φορέων με νομική οντότητα.

11) Υποδράση 19.2.7.3 - Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Τι ενισχύεται: Ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα του αγροτουρισμού με την καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, την οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων, εξειδικευμένων ή καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών. Τα συνεργατικά σχήματα φορέων με νομική οντότητα, πρέπει να απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους / επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που συνιστούν συνεργατικά σχήματα φορέων με νομική οντότητα.

12) Υποδράση 19.2.7.7 - Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

Τι ενισχύεται: Δημιουργία συνεργασιών με σκοπό την υιοθέτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων διάθεσης των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς, δημιουργία τοπικών αγορών στις οποίες θα συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απ’ ευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που συνιστούν συνεργατικά σχήματα φορέων με νομική οντότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι Δικαιούχοι ανά υποδράση αναφέρονται παραπάνω.

Περίοδος υποβολής

από 10/4/2019 έως 10/9/2019 (ώρα 15:00)

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ, Γράμμου 62, 522 00 Καστοριά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 7 ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 14:00μμ, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, μαζί με φυσικό φάκελο.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Καστοριάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς και της Χλόης.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ δραστηριοτήτων στις υποδράσεις αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ_7 ...

Τι χρηματοδοτείται

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται ανάλογα με την υποδράση και αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία).

Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις (εκτός της Υποδράσηςι 19.2.1.2) συνοπτικά:

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας,
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 12. Αμοιβές προσωπικού  συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης

Ειδικά για την Υποδράση 19.2.1.2 οι επιλέξιμες δαπάνες είναι αποκλειστικά:

 • δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης
 • τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση.

Υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανα υποδράση καθώς και μη επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία).

Προϋπολογισμός

€ 2.395.000

Πρόκειται για το συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος που κατανέμεται στις 12 υποδράσεις (βλ. Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία)

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ (ΑΝ.ΚΑΣ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γράμμου 62 (2ος όροφος), 521 00 Καστοριά
Τηλ
24670 83441 -2
Φαξ
24670 21349

Βασίλειος Τσαπάρας (συντονιστής τοπικού προγράμματος)

 
  

Θεόδωρος Αντωνίου (πολιτικός μηχανικός)

 
  

Παντελής Ζησόπουλος (δασολόγος)

 
  

Παντελής Βασιλειάδης (μηχανολόγος μηχανικός)

 
  

Αθανάσιος Ρήμος (οικονομολόγος)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/9/2019