Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Έχει λήξει

Νέα έργα για τη δημιουργία και τη δικτύωση Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίοδος υποβολής

από 30/1/2020 έως 30/6/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 5.194.118

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω των διαδικτυακών τόπων http://www.ymeperaa.gr/, www.eydamth.gr.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λοχ. Ορφανουδάκη και Ηλέκτρας, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ
25310 81289, 25310 82080
Φαξ
25310 81601

Γεώργιος Βαλασίδης

25313 52304
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2020