Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός δευτεροβάθμιας υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Έχει λήξει

Στη δράση περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που διασφαλίζουν στους πολίτες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επιδείνωση των δεικτών υγείας των πολιτών ως αποτέλεσμα της κρίσης, συμβάλλοντας άμεσα στην εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας
  • Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
  • Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας
  • Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας
  • Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια"
  • Υπουργείο Υγείας

Περίοδος υποβολής

από 17/12/2019 έως 3/7/2020

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του  ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ αφ' ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και αφ' ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό. Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Ελένη Παπαηλιού

2713 601376
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/7/2020