Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μηχανισμός υποστήριξης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έχει λήξει

Δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης του συστήματος διακυβέρνησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίτευξη των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων αφενός της παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων της RIS3, της επικαιροποίησής της και αξιολόγησης, αφετέρου δε της ενημέρωσης και προώθησης επιχειρηματικότητας με ενσωμάτωση καινοτομιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής

από 13/1/2020 έως 29/6/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Παπαναστασίου και Βελή, Πλ. Ρήγα Φερραίου, 412 22
Τηλ
2413 505100, 505102
Φαξ
2410 287408

Αριστείδης Βούλγαρης

2413 505115
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2020