Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Έχει λήξει

Χρηματοδότηση έως 3 έτη των δικαιούχων οι οποίοι λειτουργούν μία ή περισσότερες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Κοινής Απόφασης με αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20.03.2019 (ΦΕΚ 1160/Β’/08.04.2019) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρέχουν υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση κλπ. και υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

Σε ποιους απευθύνεται

ΝΠΔΔ ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κάθε μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, νοητικές, αισθητηριακές ή κινητικές, εκ γενετής ή επίκτητες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο με τις προϋποθέσεις της Κοινής Απόφασης με αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20.03.2019 (ΦΕΚ 1160/Β’/08.04.2019) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Περίοδος υποβολής

από 27/12/2019 έως 27/3/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 1.700.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Σάκη Καράγιωργα 22, 841 00 Ερμούπολη, Σύρος
Τηλ
22813 60800
Φαξ
22813 60860

Αγάπη Αδαμοπούλου

22813 60824
  

Αγγελική Παλαιολόγου

22813 60819
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/3/2020