Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα

Έχει λήξει

Καθιέρωση συλλογικών διαδικασιών προώθησης της επιχειρηματικότητας και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού, μέσω δημιουργίας «Μηχανισμού» ανάπτυξης και προαγωγής της επιχειρηματικότητας, μέσα από την εγκαθίδρυση επιχειρηματικών συνεργασιών και συνεργειών, καθώς και ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών και "ικανοτήτων" στους τοπικούς συλλογικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
  • Δήμος Αιγάλεω
  • Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)

Περίοδος υποβολής

από 30/1/2020 έως 5/5/2020

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στη διεύθυνση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 34, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 1.195.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 65, 121 34 Περιστέρι
Τηλ
210 5745826
Φαξ
210 5759547

Δημήτρης Λάγαρης

210 5745826
εσωτ. 277 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/5/2020