Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια στη Νότια Αττική

Κατά το σχεδιασμό των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια ή τις κτιριακές μονάδες αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού από τους δυνητικούς δικαιούχους θα πρέπει να τίθενται κριτήρια που αφορούν κατ’ αρχάς στην ενεργειακή κατανάλωση και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κ.α.) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια και κτιριακές μονάδες που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Στη συνέχεια, οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά σκόπιμο, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ, με την προϋπόθεση ότι στις συγκεκριμένες υποδομές έχουν προβλεφθεί κατ’ αρχάς οι απαραίτητες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Αλίμου
  • Δήμος Καλλιθέας
  • Δήμος Παλαιού Φαλήρου
  • Κτιριακές Υποδομές ΑΕ  ως δυνητικός δικαιούχος για σχολικά κτίρια
  • Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)
  • Φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους Φορείς

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2020 έως 31/12/2020

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» στη διεύθυνση ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 03 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 3.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Κτίριο Α220, 176 03 Καλλιθέα
Τηλ
210 4810386, 210 4811371, 210 4811578, 210 4811639
Φαξ
210 4810291

Γιαννούλα Κρόκου

210 4810386
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/2/2020