Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020-2021 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Προσκλήσεις (ενημέρωση 15/1/2021)

Το πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμμα εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εκδίδονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ενεργές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020–2021 (ενημέρωση 15/01/2021):

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 1 θέση - Υποβολή έως 21/01/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 9 θέσεις - Υποβολή έως 22/01/2021 - Πρόσκληση

 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο : 14 θέσεις - Υποβολή έως 21/01/21 - Πρόσκληση

   
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 9 θέσεις - Υποβολή έως 27/01/21 - Πρόσκληση

   
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 5 θέσεις - Υποβολή έως 29/01/21 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 7 θέσεις - Υποβολή έως 3/2/2021 - Πρόσκληση


   

Έληξαν:

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 29 θέσεις - Υποβολή ώς 14/7/2020 - Έληξε

 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ): 14 θέσεις - Υποβολή ώς 14/7/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 29 θέσεις - Υποβολή έως 17/7/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 134 θέσεις - Υποβολή έως 20/7/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 67 θέσεις - Υποβολή έως 21/7/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 109 θέσεις - Υποβολή έως 23/7/2020 - Έληξε

 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 70 θέσεις - Υποβολή έως 28/7/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 33 θέσεις - Υποβολή έως 29/07/2020 - Έληξε

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: 50 θέσεις - Υποβολή έως 30/07/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: 153 θέσεις - Υποβολή έως 31/07/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 61 θέσεις - Υποβολή έως 4/08/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 74 θέσεις - Υποβολή έως 4/08/2020 - Έληξε

 • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: 160 θέσεις - Υποβολή έως 5/08/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 58 θέσεις - Υποβολή έως 17/8/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 125 θέσεις - Υποβολή έως 27/08/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 131 θέσεις - Υποβολή έως 16/08/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Πατρών II: 4 θέσεις - Υποβολή έως 23/08/2020 - Έληξε

 • ΑΣΠΑΙΤΕ: 14 θέσεις - Υποβολή έως 7/09/2020 - 'Εληξε

 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 14 θέσεις - Υποβολή έως 9/09/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 3 θέσεις - Υποβολή έως 29/09/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 2 θέσεις - Υποβολή έως 7/10/2020 - Έληξε

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: 2 θέσεις - Υποβολή έως 13/10/2020 - Έληξε

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 2 θέσεις - Υποβολή έως 14/12/2020 - Έληξε

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 1 θέση - Υποβολή έως 22/12/2020 - Έληξε


Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τους ενδιαφέρουν.

Σε ποιους απευθύνεται

Νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2020

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την εκάστοτε πρόσκληση υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας και τα σχετικα δικαιολογητικά στη διεύθυνση που ορίζει η πρόσκληση του ιδρύματος που τους ενδιαφέρει.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Όι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο από ...

Τι χρηματοδοτείται

Η αμοιβή για κάθε έργο ανάθεσης τριών μαθημάτων ορίζεται στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των 3 μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά.

Πρόσκληση Πανεπιστημίου Πατρών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών
Διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α
Τηλ
2610 996660
Φαξ
2610 996677
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διεύθυνση
Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα
Τηλ
210 8203830
Φαξ
210 8203831
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου
Διεύθυνση
Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, 710 04 Ηράκλειο
Τηλ
2810 379315, 2810 379175
Φαξ
28310 21912
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ
Διεύθυνση
3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, 546 36 Θεσσαλονίκη
Τηλ
2310 995140
Φαξ
2310 200392
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ
Διεύθυνση
Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα
Τηλ
210 7275900
Φαξ
210 3689008
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Διεύθυνση
Αγίου Σπυρίδωνος 28, 122 43 Αιγάλεω
Τηλ
210 5385100
Φαξ
210 5385100
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Αικατερίνη Φραγκιαδουλάκη

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2021