Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020-2021 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Προσκλήσεις

Το πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμμα εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εκδίδονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 29 θέσεις - Υποβολή ώς 14/7/2020 - Έληξε.

 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ): 14 θέσεις - Υποβολή ώς 14/7/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 29 θέσεις - Υποβολή έως 17/7/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 134 θέσεις - Υποβολή έως 20/7/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 67 θέσεις - Υποβολή έως 21/7/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 109 θέσεις - Υποβολή έως 23/7/2020 - Έληξε.

 

Ενεργές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020–2021 (έως 28/7/2020):

 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 70 θέσεις - Υποβολή έως 28/7/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 58 θέσεις - Υποβολή έως 17/8/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: 50 θέσεις - Υποβολή έως 30/07/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: 153 θέσεις - Υποβολή έως 31/07/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 61 θέσεις - Υποβολή έως 4/08/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: 160 θέσεις - Υποβολή έως 5/8/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 74 θέσεις - Υποβολή έως 4/8/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 33 θέσεις - Υποβολή έως 29/7/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 125 θέσεις - Υποβολή έως 27/8/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • ΑΣΠΑΙΤΕ: 14 θέσεις - Υποβολή έως 7/9/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 131 θέσεις - Υποβολή έως 16/08/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τους ενδιαφέρουν.

Σε ποιους απευθύνεται

Νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2020

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την εκάστοτε πρόσκληση υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας και τα σχετικα δικαιολογητικά στη διεύθυνση που ορίζει η πρόσκληση του ιδρύματος που τους ενδιαφέρει.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Όι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο από ...

Τι χρηματοδοτείται

Η αμοιβή για κάθε έργο ανάθεσης τριών μαθημάτων ορίζεται στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των 3 μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά.

Πρόσκληση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών
Διεύθυνση
Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα
Τηλ
210 8203830
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Πρόσκληση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Διεύθυνση
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
Τηλ
210 3897128
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Διεύθυνση
Εγνατίας 156, 546 36 Θεσσαλονίκη
Τηλ
2310 891462
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Διεύθυνση
Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιό Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 383 34 Βόλος
Τηλ
24210 06414
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Διεύθυνση
Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 2ο Κτίριο ΟΑΕΔ, 221 31 Τρίπολη
Τηλ
2710 372130
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ
26510 07134
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Πρόσκληση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Διεύθυνση
Τ.Θ. 1939, Εσταυρωμένος, 710 04 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ
2810 379315, 2810 379175
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Κρήτης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Βαρβάρα Κοπανάκη
Διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 741 00 Ρέθυμνο
Τηλ
28310 77948
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Πρόσκληση Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Διεύθυνση
Ιερά Οδός 75, 118 55 Βοτανικός
Τηλ
210 5294868
Φαξ
210 5294873
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Διεύθυνση
Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα
Τηλ
210 7275900
Φαξ
210 3689008
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/7/2020