Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών στις αστικές και περιαστικές περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές και περιαστικές περιοχές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επικίνδυνη συσσώρευση υδάτων, οι καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει καθώς και το φαινόμενο της διάβρωσης που αυτή προκαλεί θέτοντας σε κίνδυνο τον πληθυσμό και το οικιστικό απόθεμα των πόλεων. Πέραν των ανωτέρω δύναται να περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού και ανάπτυξης μέσων και συστημάτων για την προστασία έναντι των πλημμυρών και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Λαμιέων
  • Δήμος Χαλκιδέων
  • Δήμος Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) των οικείων Δήμων των ΣΒΑΑ
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς των οικείων Δήμων των ΣΒΑΑ, που έχουν αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 24/2/2020 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 1.800.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Υψηλάντη 12, 351 00 Λαμία
Τηλ
22313 50900
Φαξ
22310 52864

Λεωνίδας Βέλλιος

22313 50909
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/2/2020